Begrippenlijst

inspiratie, passie, bewustwording, non-dualiteit, zelfrealisatie, meditatie, wet van aantrekking, hoogte enthousiasme, persoonlijke groei, wat is zelf, jezelf zijn, know thyself, nosce te ipsum, law of attraction, fotografie, contemplatieve fotografie, miksang, yoga, mooiste leven

BEGRIPPEN & DEFINITIES*

OVERTUIGING (belief)

Een overtuiging ontstaat doordat je een gedachte heel vaak denkt, welke in een bewuste of onbewuste overtuiging eindigt.

Niet-ware overtuiging

Een niet-ware voelt niet goed. We hebben heel veel diepe onbewuste niet-ware overtuigingen, welke onder andere overtuigingen liggen. Om bij jouw niet-ware kernovertuiging te komen, is het nodig eerst de bovenliggende overtuigingen te herkennen, te erkennen en om te draaien naar de tegenovergestelde ware overtuiging.

Ware overtuiging

Een ware overtuiging voelt altijd goed! Als een overtuiging niet goed voelt, is het een overtuiging ontstaan uit een idee van tekort, ontstaan vanuit een perspectief van tekort; dat het één ten koste moet gaan van iets anders. Een ware overtuiging voelt altijd goed.

Alle overtuigingen zijn in gelijke mate geldig

Iedere overtuiging genereert zijn eigen zelfbevestigende realiteit. Welke overtuiging je je ook maar toegeëigend hebt, het universum zal de overtuiging altijd 100% ondersteunen en valideren door in jouw leven omstandigheden, situaties, gelegenheden en mensen aan te trekken die een versie van deze specifieke realiteit versterkt.

Vertrouwen
JE VERTROUWT ALTIJD HELEMAAL IETS.
 
Vertrouwen is hetzelfde als ‘wat jij gelooft’.
Er is nooit een gebrek aan vertrouwen, je vertrouwt altijd helemaal iets.
Dus wat echt relevant is: waarin plaats jij jouw vertrouwen?

Twijfel

“Twijfel” is niet een tekort aan vertrouwen.
Het is een TOTAAL vertrouwen in iets wat niet jouw voorkeur heeft; je vertrouwt een ongewenste realiteit, een mogelijke realiteit welke niet jouw voorkeur heeft.
Je hoeft geen vertrouwen te ontwikkelen, omdat je altijd al 100% iets helemaal vertrouwt! 
De vraag is, wat vertrouw je?
> Het enige wat nodig is is dat je jouw vertrouwen richt op een gewenste realiteit in plaats van een ongewenste realiteit.


Bezorgheid / ongerustheid / nerveusiteit / bang zijn (anxiety)
Ongerustheid is de energie van enthousiasme gefilterd door het geloof/overtuiging in iets ongewensts.

Hoe angst jou van dienst kan zijn

Angst betekent dat je gelooft dat een scenario/een realiteit die je heel graag niet wilt zeer waarschijnlijk gaat gebeuren! Angst laat je weten dat je gelooft in een realiteit die je niet wenst. Op deze manier kan angst dienen als een indicatie, als een  alarm, wat jou laat weten dat je gelooft in een realiteit die niet op één lijn ligt met jouw hele zijn. Als je dit gewaar wordt, dan heb je de keus jouw overtuiging te veranderen. Zodat angstige scenario’s uit jouw realiteit verdwijnen, en niet meer op deze manier verschijnen.

Hoe?

1. Maak contact met de overtuiging die de angst veroorzaakt
Vraag jezelf:  “Wat is het wat ik geloof dat maakt dat ik nu deze angst ervaar?”

2. Als je in verbinding bent met de overtuiging die deze angst op gang brengt: erken dat dit jouw huidige overtuiging is. Eigen het je toe, omarm de overtuiging. Je kan namelijk niet veranderen wat je je niet toegeëigend hebt. Als je het wegduwt blijft het terugkomen tot je het omarmt, en het je eigen maakt.

3. Vraag jezelf:  “Met welke overtuiging wil ik deze overtuiging vervangen?”

4. Zodra je besloten hebt wat jouw nieuwe overtuiging is, accepteer het. Adopteer het. Adem het in. Vertrouw dat de nieuwe overtuiging nu actief en functionerend is in jouw zijn. Het is onnodig je van de oude overtuiging te ontdoen! Besteed je hele aandacht aan de nieuwe gewenste overtuiging: je hoeft de oude overtuiging alleen maar te vervangen met de nieuwe gewenste overtuiging.

Overvloed

Definitie van overvloed: de mogelijkheid te doen wat nodig is om te doen, als het nodig is om te doen.

Geld is slechts één van de valide middelen om deze overvloed te bereiken. En het is niet altijd het meest directe middel om in te zetten om te doen wat nodig is voor jou om te doen als het nodig is voor jou om te doen. Synchroniciteit is één van de expressies van overvloed.

Klik hier voor een uitleg van Bashar/Darryl Anka

ENTHOUSIASME (excitement)

‘Enthousiasme’ is de energie die omhoogkomt als je in resonantie bent met je Hogere Zelf, als je uitgelijnd bent in je hele zelf. Enthousiasme is een signaal van je Hogere Zelf (welke altijd jouw vrije wil eert) ter aanmoediging om jou in een bepaalde richting te bewegen. Enthousiasme kan je gebruiken en inzetten als ‘kompas’ om jou in de richting te bewegen welke jouw Hogere Zelf hoopt waarheen je gaat bewegen – omwille van en voor jouw grootste vreugde. Als je consistent jouw ‘enthousiasme’ volgt en er naar handelt, resulteert dit in het vervullen van jouw levensdoel.


Het broodkruimelspoor van jouw hoogste enthousiasme 

Het is het enthousiasme wat in de eenvoudige dingen ligt wat jou laat weten welke eenvoudige dingen verbonden zijn met de grotere dingen waar je enthousiast over bent. Hoewel het willekeurig lijkt zal dit jou brengen waar je werkelijk wilt zijn. Want het opvolgen van jouw hoogste enthousiasme in ieder moment, is de kortste, snelste en meest rechtstreekse weg.

*BASHAR/gechanneld door Darryl Anka

>